Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów regulujących ochronę danych osobowych (tj. m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO), jest CCR Sport sp. z o.o. spk. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 137, 85-739 (dalej zwane ccr-sport.com), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000692983, o numerze NIP 9532634721, o numerze REGON 341219993.

2. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe klientów i osób korzystających z naszej witryny ccr-sport.com, które są podawane i pozostawiane przez klientów w ramach korzystania z usług ccr-sport.com

Są to, przede wszystkim, dane niezbędne do realizacji zamówień w sklepie ccr-sport.com, w tym niezbędne do komunikacji z zamawiającym, realizacji wysyłki towaru do klienta oraz obsługi ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych. Dane te, na podstawie odrębnej zgody, możemy wykorzystać także do innych celów. W takim przypadku cele te są zawsze określone w treści zgody.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres IP, a także przetwarzamy dane, które odwiedzający lub klient pozostawia w ramach poruszania się po naszej witrynie, czyli te, które są pozostawiane w tzw. plikach cookies.

3. Jak zabezpieczamy dane osobowe?

Sposób komunikacji Twojego prywatnego komputera z serwerem ccr-sport.com jest bezpieczny i niewidoczny dla osób trzecich, korzystających z Internetu. Przepływ informacji na wszystkich stronach ccr-sport.com  odbywa się w szyfrowanym połączeniu SSL, gwarantowanym stosownym certyfikatem, którego ważność możesz sprawdzić w swojej przeglądarce (zazwyczaj ikonka kłódki). Dane osobowe klientów ccr-sport.com są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do ważności przechowywanych danych osobowych zgodnie z wytycznymi odpowiednich urzędów i zgodnie z branżowymi standardami.

4. Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Lp. Rodzaj i cele przetwarzanie danych: Podstawa prawna: Okres przetwarzania:
1 Prawidłowe wykonanie umowy zawartej z klientem lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (np. odpowiedzi na wszelkie zapytania mailowe itd.) [imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania/dostawy,  email, adres IP] art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik Do zakończenia trzeciego roku po zrealizowaniu umowy pomiędzy Użytkownikiem, a ccr-sport.com; z zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po tym terminie, jednak wyłącznie jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń
2 Statystyczne (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług świadczonych przez ccr-sport.com [adres IP]   art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
3 Dopasowywanie usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług [adres IP] art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

Pozostałe rodzaje danych osobowych przetwarzane są wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody w celach wyraźnie określonych w treści tej zgody.

5. Komu możemy przekazać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym partnerom, tj. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ccr-sport.com przy czym, takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ccr-sport.com i wyłącznie zgodnie z wytycznymi ccr-sport.com i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez ccr-sport.com. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych (np. Google, Facebook), operatorzy pocztowi i firmy kurierskie (np. DPD Polska, Inpost Paczkomaty), operatorzy płatności, dostawcy usług księgowych. Dane również mogą być przekazywane, podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na odpowiedniej podstawie prawnej.

6. Pliki Cookies

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniach Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest ccr-sport.com oraz zaufani partnerzy czyli m.in. twórcy strony.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów ccr-sport.com. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Najczęściej są to informacje na temat urządzenia i najczęściej są wykorzystywane, aby witryna działała zgodnie z preferencjami Użytkownika.

7. Dlaczego korzystamy z plików cookie?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

Zapisywanie plików cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika może zostać w dowolnej chwili wyłączone w ustawieniach przeglądarki.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

8. Jakie uprawnienia przysługują osobie, które dane osobowe przetwarzamy

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba taka ma również – w przypadkach opisanych w RODO – do przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu.

W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy skontaktować się z nami. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zmiana polityki prywatności

Ccr-sport.com zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości ccr-sport.com może, a czasem będzie musiało, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie ccr-sport.com i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia. Od momentu umieszczenia nowej Polityki Prywatności trzeba będzie ponownie potwierdzić jej treść. Odpowiedni komunikat pojawi się na stronie po wejściu.

10. Kontakt w sprawach przetwarzania danych osobowych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych przez ccr-sport.com, prosimy o kontakt pod adresem: iod @ ccr-sport.com.